Waarmee lasten terugdringen overgewicht?

De gezondheidswinst die bij overgewicht en obesitas kan worden bereikt met een op kleinschalige experimenten gebaseerde interventie (midden scenario: 3 kg afvallen (1 BMI-eenheid)) bedraagt ongeveer een kwart van het totaal aantal aan overgewicht toegeschreven ziekte- en sterfgevallen. Met eveneens op kleinschalige experimenten gebaseerde voedingsinterventies (midden scenario’s) kan ongeveer de helft van de aan de voedingssamenstelling toegeschreven ziektegevallen en ook de helft van de gerelateerde sterfgevallen worden teruggewonnen . Gezien de ongunstige trend en de beperktere te behalen gezondheidswinst lijkt overgewicht dus een moeilijker te bestrijden probleem dan een niet optimale voedingssamenstelling.

Er zijn tal van initiatieven op het gebied van kleinschalige interventie. Een voorbeeld van kleinschalige interventie kunt u vinden op Proteïne diëten