Veilig voedsel: … en waar gaan we naar toe ?

In het algemeen is de verwachting van deskundigen dat ons voedsel mogelijk nog iets veiliger wordt dan het nu al is. Dit komt vooral door het verder verbeteren van de ketenbeheerssystemen in alle sectoren, en de verwachte toepassing van microbiële decontaminatiemethoden op producten van dierlijke oorsprong. Er wordt géén afname verwacht van microbiële voedselinfecties die het gevolg zijn van onjuist bewaar- en bereidingsgedrag van consumenten thuis. Eerder is de veronderstelling dat de kennis van de consument over voedselbereiding en de daarbij te betrachten hygiëne afneemt.

Daarnaast zullen mogelijke nieuwe bedreigingen door globalisering van de voedselproductie en de afzetmarkten om aandacht blijven vragen. De voedselveiligheid wordt daardoor kwetsbaarder. Dit kan onder andere tot uiting komen in nieuwe incidenten die waarschijnlijk niet in frequentie maar wel in omvang kunnen toenemen. Door zulke incidenten zal een nog groter beroep gedaan worden op adequate methoden voor monitoring en risicoschatting en een goede risicocommunicatie met de consument. Het laatste niet alleen om te verhinderen dat het consumentenvertrouwen wordt geschaad, maar juist om  ervoor te zorgen dat de overheid door alert te zijn op incidenten en hierover open en eerlijk te communiceren aan vertrouwen (her)wint.