Ons Eten Gemeten

LITERATUUR

ONS ETEN GEMETEN

Oers JAM van (eindred.). Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. RIVM rapportnr. 270551001. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002. Rougoor C, Weijden W van der, Bol P (red.) Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? Essays en verslag van een conferentie. Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van LNV, 2003

Timmers JCM, Jonge J de. Consumentenmonitor 2003. Den Haag: Voedsel en Waren Autoriteit, juni 2004. VAI. Beleid van de Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie inzake het terugdringen van overgewicht. Den Haag: april 2004.