Gezonde voeding: Waar staan we en waar gaan we naartoe?

Schijf-van-Vijf-vaknamen-300x233Waar staan we?

Onze huidige voedingsgewoonten zijn overwegend ongezond. Niet alleen eten we te veel en worden we te dik, ook de samenstelling van onze voeding staat nog ver af van de aanbevolen gezonde voeding. Als de belangrijkste problemen werden hierbij aangemerkt:

  1. Overgewicht en obesitas ten gevolge van een verstoorde energiebalans (te veel energie-inname t.o.v. energiegebruik). Obesitas vormt een belangrijke risicofactor voor diabetes mellitus type 2, maar ook voor hart- en vaatziekten, galziekten, aandoeningen van het bewegingsapparaat en verschillende vormen van kanker. De trend is bovendien ongunstig, waarbij de toename van de prevalentie bij jonge kinderen het meest zorgelijk is.
  2. Ongunstige vetzuursamenstelling van de voeding. Dit vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Ondanks productverbeteringen door de industrie en een toename van de visconsumptie, consumeert slechts 5% van de mensen in Nederland een vetzuurpatroon zoals aanbevolen.
  3. Te lage consumptie van groente en fruit. Dit geeft een verhoogde kans op coronaire hartziekten, beroerte en enkele vormen van kanker (long-, borst- en maagkanker). Hierbij is tevens sprake van een ongunstige trend, met een 15-20% daling van de consumptie in tien jaar tijd.

Door ongezonde voeding wordt aanzienlijk gezondheidsverlies geleden:

Overgewicht en obesitas dragen voor circa 50% bij aan zowel de incidentie als de sterfte ten gevolge van diabetes mellitus type 2. Een ongunstige voedingssamenstelling is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de incidentie en sterfte aan hart- en vaat      ziekten. Onder de bevolking van 20 jaar en ouder is het totale jaarlijkse gezondheidsverlies door overgewicht en ongunstige voedingssamenstelling voor elk afzonderlijk berekend op circa 40.000 nieuwe gevallen van ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en kanker tezamen.