Gezonde voeding: … en waar gaan we naar toe ? Huidige en toekomstige trends:

De trends voor visconsumptie en inname van verzadigde- en transvetzuren waren de laatste jaren gunstig,  de laatste twee vooral door toedoen van productmodificatie door het bedrijfsleven. Voor de groente- en fruitconsumptie waren de trends echter ongunstig. Ondanks een verwachte toename van het aantal producten dat past in een verantwoord voedingspatroon (b.v. betere vetzuursamenstelling, minder energierijke producten) zal het totale pakket voedingsmiddelen er niet gezonder op worden. Dit heeft onder andere te maken met de groeiende voorkeur van de consument voor ‘gemaksvoedsel’, en dat voldoet vooralsnog niet aan de aanbevelingen voor een gezonde voeding. Ook ten aanzien van de prevalentie van overgewicht en obesitas is de verwachting dat deze nog verder zullen toenemen. Gegeven de huidige trend lijkt een toename van obesitas met 50% in 2020 zelfs waarschijnlijk, waardoor dit het snelst groeiende voedingsgerelateerde volksgezondheidsprobleem blijft. Als de genoemde  trends aanhouden dan zal de levensverwachting op basis van onze berekeningen voor 40-jarigen (bij gelijk blijven van andere factoren) in de toekomst voor het eerst sinds lange tijd kunnen gaan dalen.

                      

Specifieke gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen (SGV’s) en voedingssupplementen: Hoewel halfvolle-, magere- en “light”-producten de laatste decennia hebben bijgedragen aan het verbeteren van onze voeding, vormen de functionele voedingsmiddelen met specifieke bio-actieve ingrediënten niet de oplossing voor de problemen van een ongezonde voeding.

Alleen voor specifieke risicogroepen zoals kinderen of ouderen met suboptimale micronutriëntstatus kan de consumptie van SGV’s of voedingssupplementen tot een beperkte gezondheidswinst leiden. Bovendien is er bij de consumptie van dit soort producten ook een reële kans op gezondheidsverlies door de inname van te grote hoeveelheden van de bio-actieve ingrediënt, bijvoorbeeld door te hoog gedoseerde producten of door stapeling via verschillende producten. Daarnaast verwachten deskundigen voor de toekomst slechts een beperkte toename in de consumptie van dit type  producten, deels door de hogere prijsstelling en deels door de kleine doelgroepen.